Nhà đầu tư: Quyết tâm thực hiện nhưng không vay vốn tín dụng bằng mọi giá (P2)

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)