Hà Nội: 'Nữ quái' có tiền án, tiền sự lừa hàng loạt tiệm vàng sa lưới