Xử lý thế nào đối tượng gom 600 kg khẩu trang đã qua sử dụng?